Himmelev kirkes organist

 
Inger Svendsen
Født 1954, ansat i Himmelev juli 2001

Har taget Den præliminære Organisteksamen fra Det kgl. danske Musikkonservatorium i 1974 som elev af Vera Østergaard.
Har fået efteruddannelse i orgelspil hos Charlotte Nødholm og desuden deltaget i diverse kurser i korledelse og orgelspil.
Har i en årrække været i bestyrelsen for FPO (Foreningen af præliminære organister).
Har været ansat i Herredskirke og Lille Løjtofte kirke på Lolland 1965 -72 og i Herstedøster Kirke, Albertslund, 1976-2001.


Beate Willma
Ansat i Himmelev november 2009