Domkirkens organister


Kristian Olesen, domorganist.
Kristian Olesen aflagde 1977 Kirkemusikalsk Diplomeksamen på Det kgl. Danske Musikkonservatorium efter studier hos bl.a. Professor Aksel Andersen (orgel) og Bjørn Hjelmborg (teori).Videregående orgelstudier ved deltagelse i mesterkurser og private lektioner hos bl.a. Michael Radulescu (Wien), Harald Vogel (Bunde), William Porter (Boston).
Dirigenteksamen (hovedfag: orkesterledelse) fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium efter studier 1977-81 hos bl.a. Arne Hammelboe (direktion), Dan-Olof Stenlund (korledelse) og Leif Kayser (instrumentation).
Videregående dirigentstudier hos Otmar Suitner (Jena) og Sergiu Celibidache (München).
Debutkoncert med Sjællands Symfoniorkester 1982 i Tivolis koncertsal.
1. prisvinder 1981 ved Den nordiske Dirigentkonkurence i Norrköping.
Domorganist ved Helsingør Domkirke 1978, siden 1985 domorganist ved Roskilde Domkirke.
Jurymedlem ved internationale orgelkonkurrencer i bl.a. Alkmaar (Holland), Toulouse (Frankrig), Lausanne (Schweitz) og Freiberg (BRD).
Hyppig koncertvirksomhed som orgelsolist i USA, Sydamerika og de fleste europæiske lande, endvidere aktiv som kammermusiker og cembalist, bl.a. som medstifter af barokensemblet Raphaëlis Consort.
 
Finn Evald
Roskilde Domkirke, organistass. med særligt ansvar for kirkens drengekor 1986.
Kirkemusikalsk eksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1970, elev af Ib Bindel og Ebba Nielsen; studier i komposition hos Jørgen Jersild; solistklasse 1972-74, elev af Aksel Andersen; orgeldebut 1975. Videregående studier i Paris hos Marie-Claire Alain og Gaston Litaize 1975. Korstudier i Cambridge 1980.
Tidligere ansat ved Lundehus Kirke, Kbh., 1970-71; Bistrup Kirke 1971-78; Tikøb og Gurre Kirker 1978-86. Siden 1987 lærer ved Sjællands Kirkemusikskole.
Kåre Gabriel Nielsen
Født 3. juli 1951
Stilling: Organist ved Roskilde Domkirke og lærer ved Sjællands Kirkemusikskole i orgel, teori og hørelære.
Studentereksamen fra Christianshavns Gymnasium 1972
Kirkemusikalsk Diplomeksamen 1978
Organist ved Store Heddinge Kirke 1978-1986
Diplomeksamen i musikteori og musikhistorie 1984
Lærer ved Haslev Seminarium 1984-1991
Organist ved Roskilde Domkirke 1986-
Lærer ved Sjællands Kirkemusikskole 1991-
Studieorlov og ophold i Venezia fra januar til august 1999