Jakobskirken

 Jakobskirken er tegnet af arkitekterne Lars, Gerda og Jørgen Hartmann-Petersen. Udover det egentlige kirkerum består den af menighedssal, konfirmand- og mødelokaler, kontorer og samlingsrum til børne- og ungdomsarbejdet.

Kirken er bygget i årene 1972-74 og indviet 14. april 1974.

Prædikestol, alterbord og døbefont er tegnet af arkitekt Jørgen Hartmann-Petersen. Altervæg-udsmykningen er udført af billedhugger, cand. theol. Hein Heinsen. Kirkens orgel er bygget af firmaet Jensen og Thomsen, og ved indvielsen havde det 16 stemmer. I 1991 blev der af samme firma foretaget en udvidelse af orglet, så det nu har 25 stemmer. Orglet er udstyret med et fransk svelleværk, og er et fremragende instrument til udførelse af såvel barok- som romantisk musik.

Se Jakobskirkens hjemmeside