Roskilde Domkirke


Danske kongers og dronningers gravkirke gennem århundreder. Den røde teglstenskatedral med de mange tilbyggede og kapeller våbenhuse giver et enestående indblik i dansk bygningskunst og historie gennem 800 år. I 1995 blev Roskilde Domkirke optaget på UNESCO's liste over verdens umistelige kulturværdier.

N.B.:Bemærk, at Roskilde Domkirke som sognekirke er rammen om mange gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Det betyder, at dørene så lukkes for turister. Læs om disse tidspunkter på
hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk
eller ring til Domkirkens kontor, telefon 46351624.