Roskilde-kirkemusik er en fælles musikkalender for
 
           Roskilde Domkirke

           Himmelev Kirke

           Jakobskirken

           Sct. Jørgensbjerg Kirke


 

 

 


 

 

 

 

 "Det er naturligt med et kirkemusikalsk samarbejde på tværs af sognegrænser i Roskilde kommune, som det sker nu, hvor Roskilde Domkirke, Himmelev Kirke, Jakobskirken og Sct. Jørgensbjerg Kirke med deres dygtige organister og kirkemusikere finder sammen.

I forvejen går man til de koncerter, som tiltrækker, uanset sogn.  De enkelte sognes økonomi i et ligningsområde er som forbundne kar.  Sammen kan man gøre det bedre end hver for sig og undgå overlapninger og fordoblinger.

Der er noget opbyggeligt ved at glæde sig over det, andre laver i stedet for altid at fokusere på det, man selv opfører. De enkelte sogne skal ikke konkurrere eller efterligne hinanden, men hver for sig gøre det, de er dygtige til. Hvert kirkerum og hvert orgel har sin særlige skønhed.

Men det har også mening i en dybere sammenhæng.
Næsten al musik går ud på sammenspil. Organisten spiller sammen med menighed og præst ved søndagens gudstjeneste. Enhver, som kan spille et instrument søger en medspiller. Kan man synge søger man hen i en forsamling, hvor man synger sammen med andre.

Musik vokser ligesom glæde ved at blive delt. Det gør det også, selvom ikke alle spiller på et instrument, men uden bagtanker går til koncerter i hinandens kirker. Sammenspil kan være praktisk og kammeratligt samarbejde. Men det kan også være koncerter eller gudstjenester, hvor  kor og musikere og organister fra flere kirker søger sammen.

Vi kan ikke forestille os kirker uden musik, fordi musikken udtrykker det, som ikke kan siges, og det, som det er umuligt at tie om.  Musik og forkyndelse hænger sammen i den lutherske kirke. Én har sagt, at musikken løste reformationens tungebånd. Derfor er salmesangen stadig så central ved gudstjenesten.
Går man til gudstjeneste i reformerte og katolske nabokirker kan man opleve, at musikken er skubbet helt ud på sidesporet. Til gengæld viser menigheden så sit engagement på anden vis.

Men formålet med musikken og sangen i den Danske Folkekirke er ikke, at her viser nogle få, hvad de kan, men her viser alle, at de lever med."


Domprovst Jens Arendt